Boeren werken op het platteland. Ze hebben een directe relatie met de natuur, land en tuinbouw en hechten veel waarde aan een schoon milieu. Voor een optimale gewasproductie en diergezondheid moeten bodem, water en lucht schoon zijn. Daarom is het milieu een belangrijke factor in de bedrijfsvoering. Een schoon milieu vertaalt zich in meer natuur en veiliger voedsel.
 

Agrarische natuur- en milieuvereniging "Gagelvenne" wil in harmonie met de natuur werken aan dierenwelzijn en diergezondheid.

De vereniging is in 1999 opgericht en stelt zich ten doel agrariŽrs en streekbewoners zelf verantwoordelijk te laten zijn voor het behoud van natuur en landschapswaarden in de gemeente Ooststellingwerf.


Actueel:
U kunt nu stemmen op het project Stepping Stones.
Vraag uw stempas voor 09-07-2017, via de link: www.ooststellingwerf.nl/fonds.
En kom naar de Publieksdag op vrijdag 14 juli. Stemmen op de markt van 15:00 uur tot 19:00 uur.                                                                         
 

  Nest met jonge visdiefje