Cursus

Meer biodiversiteit op de boerderij!

Het project ‘Meer biodiversiteit op de boerderij’ is door Cruydt-Hoeck en Gagelvenne geïnitieerd en gaan draaien met financiering van de gemeente Ooststellingwerf. Kristianne van der Put (Vlechtwerk) en Jasper Helmantel (Cruydt-Hoeck) verzorgen een workshop over erfbeplanting en biodiversiteitsverbetering, daarna brengt Kristianne bij alle deelnemers een erfbezoek en tot slot ‘gluren bij de buren’, wat hebben jij en je medecursisten gedaan om de biodiversiteit op jouw erf te verbeteren?

Workshop
In 2022 vindt een laatste workshop van dit project. Dit wordt het derde jaar dat we deze cursus gaan geven, Een positief, open en samen zoeken: Hoe kan er meer biodiversiteit op ‘mijn’ boerderij geïntegreerd worden? Bij alle deelnemers, ieder op zijn eigen manier is deze zoektocht open en oprecht.
De openheid en het zoeken naar hoe biodiversiteit op de boerderij geïntegreerd kan worden hebben alle bedrijven gemeen. Er is wel veel verschil in bedrijven en wat al aan biodiversiteit geïntegreerd wordt. Maar op elk bedrijf kan weer iets meer voor biodiversiteit gedaan worden. De adviezen ontstaan in samenspraak. Ideeën van de boer samen met suggesties van Kristianne en Jasper. Tijdens de workshop worden voorbeelden als bloemenstroken, kruidenrijk grasland, bomenrijen, solitaire bomen, struiken, poelen, slootkantenbeheer en voedselhagen onder de aandacht gebracht.

Erfbezoek
Tijdens de erfbezoeken geeft Kristianne adviezen die zoveel mogelijk afgestemd worden op het bedrijf waar de eigenaren aan toe zijn. Praktisch, maar ook in denken over biodiversiteit. Dat betekent, dat bij Kristianne soms ideeën die in haar hoofd ontstaan maar niet uitgesproken worden, terwijl ze ook probeert te zeggen waar het op staat als het om biodiversiteit gaat.

Veel adviezen gaan over minder netjes werken, gras onder de draad laten staan, spontane opslag bij een hoekpaal een jaar of 8 laten uitgroeien en dan weer een keer af te zagen om weer uit te laten lopen. Maar nooit alles tegelijk. Voor biodiversiteit is ‘gefaseerd’ een sleutelwoord. Dus gras van alle leeftijden, hergroei van struiken in alle leeftijden. Maak het rommelig en maak je werk niet af!  Maar ook over erfbeplanting. Op veel erven is nog een wereld te winnen. Zeker aan de achterkant kunnen enkele struiken of een boom al veel doen. 

Gluren bij de buren
In overleg met de cursisten vindt later het onderdeel ‘Gluren bij de buren’ in kleine groepjes plaats. We gaan bij 1 of 2 bedrijven kijken en mag iedereen met elkaar delen wat gelukt is en waarom of waarom niet? Was iets praktisch niet mogelijk of omdat er ‘tussen de oren’ geen ruimte voor was? Beide een goede reden. Maar gezien het enthousiasme en de zoekende houding van de deelnemers verwacht we dat velen een stap(je) naar ‘Meer biodiversiteit op de boerderij’ hebben kunnen maken.