Cursus

Meer biodiversiteit op de boerderij!

Het project ‘Meer biodiversiteit op de boerderij’ is door Cruydt-Hoeck en Gagelvenne geïnitieerd en gaan draaien met financiering van de gemeente Ooststellingwerf. Ik mocht samen met Jasper Helmantel van Cruydt-Hoeck de workshop verzorgen en daarna bij alle deelnemers de erfbezoeken doen.
Wat werk ik met ontzettend veel plezier aan dit project!!! Zo positief, zo open, samen zoeken: Hoe kan er meer biodiversiteit op ‘mijn’ boerderij geïntegreerd worden? Bij alle deelnemers, ieder op zijn eigen manier is deze zoektocht open en oprecht.
De openheid en het zoeken naar hoe biodiversiteit op de boerderij geïntegreerd kan worden hebben alle bedrijven gemeen. Er is wel veel verschil in bedrijven en wat al aan biodiversiteit geïntegreerd wordt. Maar op elk bedrijf kan weer iets meer voor biodiversiteit gedaan worden. De adviezen ontstaan in samenspraak. Ideeën van de boer samen met suggesties van mij. Een enkeling is zo enthousiast dat ik die zelfs een beetje afrem. Want teveel in 1 keer willen, leidt vaak tot verslapping van aandacht en vervolgens in teleurstelling. De adviezen probeer ik zoveel mogelijk af te stemmen op waar een bedrijf en de eigenaren aan toe zijn. Praktisch, maar ook in denken over biodiversiteit. Dat betekent, dat ik soms ideeën die in mijn hoofd ontstaan niet uitspreek, terwijl ik ook probeer te zeggen waar het op staat als het om biodiversiteit gaat.
Veel adviezen gaan over minder netjes werken, gras onder de draad laten staan, spontane opslag bij een hoekpaal een jaar of 8 laten uitgroeien en dan weer een keer af te zagen om weer uit te laten lopen. Maar nooit alles tegelijk. Voor biodiversiteit is ‘gefaseerd’ een sleutelwoord. Dus gras van alle leeftijden, hergroei van struiken in alle leeftijden. Maak het rommelig en maak je werk niet af! ☺ Maar ook over erf beplanting. Op veel erven is nog een wereld te winnen. Zeker aan de achterkant kunnen enkele struiken of een boom al veel doen.

Gluren bij de buren
Volgend voorjaar, een jaar na het opstarten van het project, volgt voor de eerste groep van 16 deelnemers die nu bezocht zijn het onderdeel ‘Gluren bij de buren’ in kleine groepjes gaan we bij 1 of 2 bedrijven kijken en mag iedereen met elkaar delen wat gelukt is en waarom of waarom niet? Was iets praktisch niet mogelijk of omdat er ‘tussen de oren’ geen ruimte voor was? Beide een goede reden. Maar gezien het enthousiasme en de zoekende houding van de deelnemers verwacht ik dat velen een stap(je) naar ‘Meer biodiversiteit op de boerderij’ hebben kunnen maken.
Tweede ronde
Voor een tweede ronde geven Jasper en ik aan het einde van de winter 2019 – begin voorjaar 2020 weer de workshop. Wederom in kleine groepjes van maximaal 8 deelnemers zodat dat er ruimte voor gesprek en uitwisseling is. Ook deze deelnemers krijgen een erfbezoek en de kans om ervaringen te delen tijdens ‘gluren bij de buren’. Er is ruimte voor 14 deelnemers. Aanmelden kan via: info@gagelvenne.nl Ik kijk nu al naar deze tweede ronde uit!

Hartelijke groet,
Kristianne van der Put
(zelfstandige met Vlechtwerk en voor dit project ingehuurd door Cruydt-Hoeck)