De aanpak om deze kennis te delen en om te zetten in de praktijk, vindt plaats via cursussen of bijeenkomsten

Volg cursussen bij of via De Gagelvenne

Wij zoeken als Gagelvenne over zoveel mogelijk van deze factoren kennis en ervaring om deze met u als lid te kunnen delen en daar waar mogelijk te implementeren in de dagelijkse bedrijfsvoering. De aanpak om deze kennis te delen en om te zetten in de praktijk, vindt plaats via cursussen of bijeenkomsten.

=> Maak een keuze uit de volgende cursussen:

CURSUS  Natuurboeren (deel 1, 2 & 3)

Ooststellingwerf kent verschillende stukken grond die in bezit zijn van Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten. Een deel van de grond wordt beheerd door agrariërs. Vanaf 2021 is het verplicht voor de beheerders enige kennis van zaken te hebben over zijn/haar natuurgrond.

Om deze reden organiseert de Gagelvenne de cursus “Natuurboeren 1”.  Deze cursus wordt in samenwerking met Aeres Dronten, SBB en NM  gegeven.

Voor bedrijven die voor een groot deel uit natuurgrond bestaan bestaat er de cursus “Natuurboeren 2”. 
“Natuurboeren 3” is een cursus voor ondernemers die een gelijkwaardige partner willen zijn van natuurorganisaties. 

CURSUS  Diergezondheid in relatie tot bodem en bemesting                    Uitgesteld

De inpassing van de Kringloopwijzer, verlenging van de levensduur van melkkoeien, optimalisatie van jongvee opfok, droogstand en transitie en melkproductie staan centraal in deze cursus en zijn mooie integrale uitdagingen die kunnen leiden tot meer rendement. Betere benutting van het eigen ruwvoer, begint met aandacht voor de bodem en een goede, uitgebalanceerde voeding van jongvee, droge koeien en melkvee. Hierin kan ook het verlagen van de aanvoer van fosfaat op het melkveebedrijf meegenomen worden.

CURSUS  Meer biodiversiteit op de boerderij!

 

Het project ‘Meer biodiversiteit op de boerderij’ is door Cruydt-Hoeck en Gagelvenne geïnitieerd en gaan draaien met financiering van de gemeente Ooststellingwerf. Kristianne van der Put (Vlechtwerk) en Jasper Helmantel (Cruydt-Hoeck) verzorgen een workshop over erfbeplanting en biodiversiteitsverbetering, daarna brengt Kristianne bij alle deelnemers een erfbezoek en tot slot ‘gluren bij de buren’, wat hebben jij en je medecursisten gedaan om de biodiversiteit op jouw erf te verbeteren?

CURSUS  Gezond kruidenrijk voeren

Op 2 en 11 juli 2019 organiseerde Platform Natuurlijke Veehouderij (PNV), in samenwerking met ANV Gagelvenne, een cursus over kruidenrijk grasland en bood leden van onze ANV de kans om energie en kennis op te doen voor een kruidenrijk menu voor de koe.

De eerste dag vond plaats bij de Cruydt-Hoeck in Nijeberkoop en werd verzorgd door Jan Paul Wagenaar en Sible van der Werf. Centraal stond het thema bodemgezondheid, graslandbeheer en het beheer en inpassing in de bedrijfsvoering.

Agrarische natuur- en milieuvereniging “Gagelvenne” wil in harmonie met de natuur werken aan dierenwelzijn en diergezondheid.