Agrarische natuur- en milieuvereniging "Gagelvenne" wil in harmonie met de natuur werken aan dierenwelzijn en diergezondheid.

Welkom bij Agrarische Natuur- en Milieuvereniging Gagelvenne

De vereniging is in 1999 opgericht en stelt zich ten doel agrariërs en streekbewoners zelf verantwoordelijk te laten zijn voor het behoud van natuur- en landschapswaarden in de gemeente Ooststellingwerf. Lees de website en bekijk de (lopende) projecten. Mocht u vragen hebben, neem dan vooral contact op.

=> Nieuws:

=> Bekijk alle projecten:

Bijenproject

Imkervereniging Ooststellingwerf sloot zich aan bij dit project om op meerdere locaties bloemenvelden…

Haulerpolder

Aan de bovenloop van de Tjonger ligt het 40 ha. grote natuurgebied “Haulerpolder”. Dit gebied…

Groene Grond Coöperatie

De Gagelvenne heeft het initiatief genomen tot het oprichten van de Groene Grond Coöperatie.

Stepping Stones Ooststellingwerf

Deze met akkerkruiden ingezaaide postzegels zijn om twee redenen van belang: als voedselbron en…

Agrarisch natuurbeheer

De A.N.V. Gagelvenne doet/deed via haar leden aan natuurbeheer. Tot 2016 verzorgde Gagelvenne het…

Gebiedscoöperatie

Biedt een Gebiedscoöperatie meerwaarde door samenwerking tussen partijen in het landelijke…

Boeren werken op het platteland. Ze hebben een directe relatie met de natuur, land- en tuinbouw en hechten veel waarde aan een schoon milieu. Voor een optimale gewasproductie en diergezondheid moeten bodem, water en lucht schoon zijn. Daarom is het milieu een belangrijke factor in de bedrijfsvoering. Een schoon milieu vertaalt zich in meer natuur en veiliger voedsel.