Gift Rabo Clubsupport

De Rabobank ondersteunt verenigingen en clubs om duurzaam verder te groeien, dit doen zij via de Rabo Clubsupport. Gagelvenne heeft zich in september ingeschreven tijdens de inschrijfperiode. In oktober vond de stemperiode plaats. Ieder Rabobank-lid kon drie stemmen uitbrengen op clubs of verenigingen waarvan zij vonden dat deze wel een steuntje in de rug konden gebruiken.
Op 1 november konden we in Gorredijk onze cheque ophalen. Dankzij de Rabobankleden hebben we maar liefst een bedrag van € 1032,83 gekregen. We gaan dit bedrag gebruiken om de biodiversiteit op de boerenerven van onze leden te verbeteren. We bedanken de Rabobank voor dit mooie bedrag.