Wij zijn de Gagelvenne en willen u graag vertellen en laten zien wat we doen voor natuur, dierenwelzijn en diergezondheid.

Lees onze nieuws

Wat is de Gagelvenne?

De vereniging is in 1999 opgericht en stelt zich ten doel agrariërs en streekbewoners zelf verantwoordelijk te laten zijn voor het behoud van natuur en landschapswaarden in de gemeente Ooststellingwerf. Wilt u lid of donateur worden van onze vereniging? Neem dan contact op met ons.

Ontstaansgeschiedenis van de Gagelvenne

De agrarische natuur- en milieuvereniging “Gagelvenne” is in 1999 opgericht door middel van een particulier initiatief van 16 agrarische ondernemers in Ooststellingwerf. De vereniging stelt zich ten doel agrariërs en streekbewoners zelf verantwoordelijk te laten zijn voor het behoud van natuur en landschapswaarden. Boeren hebben een directe relatie met de natuur en hechten veel waarde aan een schoon milieu en de vereniging wil in harmonie met de natuur werken aan dierenwelzijn en diergezondheid.

De start van de vereniging in 1999 richtte zich de eerste jaren op de bescherming en onderhoud van houtwallen, de bescherming van broedvogels, de aanleg van streekeigen erfbeplanting, teeltvrije zones op akkerland en het herstel van poelen, maar ook energiebesparing op bedrijven is aan de orde geweest.

In de loop der jaren is er een scala aan initiatieven ontplooid en zijn er diverse cursussen en onderwerpen aan de orde geweest op het gebied van diergezondheid, bodem en kruidenrijke zones. Maar ook wordt er op diverse niveaus meegepraat over beleidsplannen.

Bestuur

Het bestuur van de vereniging “Gagelvenne” bestaat op dit moment uit:

Voorzitter: Tjerk Hof
Penningmeester: Jan Hendrik Gorter
Secretaris: Nimda Schelhaas
Bestuurslid: Sieto van Houten
Bestuurslid: Trea Doornenbal

Het aantal leden op dit moment is 78

U kunt een vraag of opmerking insturen aan de Gagelvenne. Wij nemen deze in behandeling en nemen daarna contact met u op.

Contactformulier

Vul al de gegevens in als u een vraag heeft aan Gagelvenne. Wij nemen daarna contact met u op

Boeren werken op het platteland. Ze hebben een directe relatie met de natuur, land- en tuinbouw en hechten veel waarde aan een schoon milieu. Voor een optimale gewasproductie en diergezondheid moeten bodem, water en lucht schoon zijn. Daarom is het milieu een belangrijke factor in de bedrijfsvoering. Een schoon milieu vertaalt zich in meer natuur en veiliger voedsel.