Privacyverklaring

Privacyverklaring van de Gagelvenne 

De Gagelvenne is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Aanleiding

De Gagelvenne hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Gagelvenne verwerkt persoonsgegevens van:

 • Contactgegevens (potentiële) leden en/of donateurs
 • Bezoekers website

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, incl. bewaartermijnen:

Persoonsgegevens

Bewaartermijn

 • Voor- en achternaam

Minimaal 2 jaar na laatste contact

 • Adresgegevens

Minimaal 2 jaar na laatste contact

 • Telefoonnummer

Minimaal 2 jaar na laatste contact

 • E-mailadres

Minimaal 2 jaar na laatste contact

 • Bankrekeningnummer

Minimaal 7 jaar na laatste contact vanwege fiscale bewaarplicht

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt       

Minimaal 2 jaar na laatste contact

Gagelvenne bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren. Indien het gaat om de administratie, zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie zijn wij verplicht deze gegevens minimaal 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Doel en grondslag:

De Gagelvenne verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen en grondslagen:

Doel gegevensverwerking:

Grondslag gegevensverwerking

 • Het aanbieden en uitvoeren van diensten

Uitvoeren overeenkomst

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Uitvoeren overeenkomst

 • Het afhandelen van jouw betaling

Uitvoeren overeenkomst

 • Verzenden van onze nieuwsbrief

Uitvoeren overeenkomst bij klanten, gerechtvaardigd belang (marketingbelang) bij potentiële klanten.

 • Uitvoeren van boekhouding volgens eisen van de Belastingdienst

Wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden

Wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst dan deelt de Gagelvenne in bepaalde gevallen persoonsgegevens met derden. Dit komt voor bij de inhuur van onderaannemers en cursus- en evenementenorganisaties. Verder delen wij alleen persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting geldt.

Cookies

De Gagelvenne gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Social media

Via social media, website en gedrukt materiaal laten wij u met foto’s/video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende activiteiten, ook u als lid/donateur kan op deze foto’s/video’s te zien zijn.  Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met deze foto’s/video’s. 

Privacy medewerkers

De Gagelvenne heeft privacy hoog in het vaandel staan. Alleen medewerkers die vanwege hun functie toegang moeten hebben tot persoonsgegevens zijn belast met het verwerken daarvan.

Beveiliging

De Gagevenne neemt de bescherming van persoonsgegeven serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via telefoon of emailadres.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware op onze device
 • Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding (SSL).

Jouw rechten

Rechten

Recht op inzage op eigen persoonsgegevens

Recht op rectificatie van eigen persoonsgegevens   

Recht op overdracht (dataportabiliteit)

Recht op wissen van eigen persoonsgegevens

Recht op intrekking van de toestemming van de verkregen persoonsgegevens

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met de Gagelvenne. Onze contactgegevens staan onderaan deze verklaring. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. Het streven is om binnen een week te reageren. Daarnaast helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je het toch niet eens zijn met ons handelen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht te openbaren

De Gagelvenne behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer de Gagelvenne dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/ proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

De Gagelvenne hanteert een geautomatiseerde incassomethode voor de lidmaatschap- en donateursgelden te innen. Hiervoor beheren wij de tenaamstelling en bankgegevens. Deze worden na schriftelijke na goedkeuring van het lid/donateur geregistreerd en veilig beheerd. Daarbij trachten wij natuurlijk alle privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Vragen

Heb je toch nog vragen over deze privacyverklaring? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

De Gagelvenne
Secretaris
De Maden 2
8426 AB Appelscha
info@gagelvenne.nl
tel: 0516-432887