Agrarische natuur- en milieuvereniging "Gagelvenne" wil in harmonie met de natuur werken aan dierenwelzijn en diergezondheid.

Biodivers cultuurland Ooststellingwerf

Stepping Stones
Biodivers cultuurland Ooststellingwerf is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het versterken van de biodiversiteit in de breedste zin van het woord. Wij staan voor een agrarisch cultuurlandschap waarin een economisch rendabel bedrijf hand in hand gaat met een streekeigen landschap, een gezonde bodem en een boven- en ondergrondse soortenrijkdom zoals deze in historische tijden is geweest. Deze situatie hopen wij te bereiken door in te zetten op kennisoverdracht en kleinschalige, meerjarige ingrepen. Dit heeft een positief effect op de biodiversiteit en ook op de agrarische bedrijfsvoering.

Wie zijn wij?
Biodivers cultuurland Ooststellingwerf is een organisatie die is opgericht vanuit een initiatief van de Wild Beheereenheid Midden-Ooststellingwerf (kortweg WBE) en de Agrarische Natuur- en Milieuvereniging Gagelvenne (kortweg Gagelvenne). De WBE vervult een rol binnen het project vanuit hun verantwoordelijkheid voor het natuurbeheer en de Gagelvenne heeft een meer technische rol waarbij vooral gekeken wordt hoe biodiversiteit een rol kan krijgen binnen de agrarische bedrijfsvoering. Gezamenlijk zijn de verenigingen begonnen met het kleinschalige project ‘Stepping Stones’. Inmiddels zijn deze en andere initiatieven samengebracht onder de noemer ‘biodivers cultuurland Ooststellingwerf’.

Bekijk de folder