Agrarische natuur- en milieuvereniging "Gagelvenne" wil in harmonie met de natuur werken aan dierenwelzijn en diergezondheid.

Bijenproject

Geschiedenis:
Begin 2019 werden de Stepping Stones van de Gagelvenne door een aantal inwoners van Ooststellingwerf uitgebreid in de bermen. Wyger Veenje en Trea Doornenbal legden in samenwerking met Gemeente Ooststellingwerf, De Cruydt Hoeck en Janklaas Santing een bloemenstrook aan in de bermen van de Eerste Wijk en de Bokslootweg tussen Appelscha en Ravenswoud.

Imkervereniging Ooststellingwerf sloot zich aan bij dit project om op meerdere locaties bloemenvelden aan te leggen. Dit is in mei 2019 gerealiseerd en zijn er 9 velden met een zadenmengsel van inheemse bloemen ingezaaid. Met behulp van het Coöperatiefonds van de Rabobank werd geld ingezameld voor de aanleg van 15 nieuwe stroken, die nu al deels zijn aangelegd.

Doel:
Wij, van het “#bijenproject”, vinden biodiversiteit verbetering belangrijk. En nog belangrijker, we handelen ernaar. Het Bijenproject is een initiatief van agrariërs, imkers, burgers en ondernemers.

Wij kiezen voor een gebiedsgerichte benadering en lokaal maatwerk. Die aanpak geeft win-win situaties in het verbeteren van de biodiversiteit.

Ons uitgangspunt is een deken van bloemenweides te maken bij agrariërs en burgers. De aan te leggen kruidenrijke stroken zijn als een kralensnoer waarbij elk stuk een kraal is. Dit is belangrijk voor de uitwisseling en sterkte van de populaties wilde bijen.

Resultaat en effect:
Het is onze intentie om deelnemers zodanig te stimuleren, dat naast het onderhoud van hun perceel ook initiatieven worden genomen tot meer biodiversiteitsverbetering op het erf. Dit willen we vooral bereiken door een gerichte kleinschalige aanpak waarbij iedereen doordrongen is dat een steentje wordt bijgedragen aan het totale resultaat. Monitoring van resultaten horen daarbij en worden dan ook gecommuniceerd met de deelnemers. Ook de deelnemers kunnen input aanleveren hoe zij het ervaren en waar verbeteringen nodig zijn. We hopen dat de deelnemers hierdoor zo enthousiast raken dat binnen 5 jaar dit proces tot de bedrijfsvoering behoort. Bij particulieren hopen we te bereiken dat de tuin zo aangelegd wordt dat biodiversiteitsverbetering het uitgangspunt is bij het ontwerp.