De Gagelvenne wil met onder meer fruitbomen de biodiversiteit op het boerenerf verbeteren

Nieuw Ooststellingwerver 24 januari 2024

Agrarische natuur- en milieuvereniging de Gagelvenne is een nieuw project gestart, gericht op het boerenerf. Het erfproject biodiversiteit houdt in dat boerenerven plantgoed ontvangen om op het erf de biodiversiteit te verbeteren.

Drie agrarische ondernemers ontvingen deze week gezamenlijk zo’n 15 fruitbomen en daarnaast meer dan 800 stuks bosplantsoen. Zij plantten een voederhaag, een meidoornhaag en een ligusterhaag, voorzien onbenutte ruimtes van struiken en op de voorzijde van het boerenerf worden fruitbomen geplant.

Een erfscan, uitgevoerd door Landschapsbeheer Friesland, ging hieraan vooraf. Alle drie boerenerven liggen langs de fietsroute ‘Biodivers Cultuurlandschap Ooststellingwerf.’

Het erfproject biodiversiteit wordt mogelijk gemaakt door een aanmoedigingsbijdrage, die de Gagelvenne vorig jaar in mei ontving op het BROED-festival op het terrein van de Cruydt-Hoeck in Nijeberkoop.

Tijdens het festival kregen vijf initiatieven een aanmoedingsbijdrage van 3000 euro vanuit het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân en de gemeente Ooststellingwerf. Dit gebeurde tijdens de opening van de fietsroute Biodivers Cultuurlandschap Ooststellingwerf.

Deze vijf initiatieven zijn de Agrarische natuur- en milieuvereniging Gagelvenne, de Wildbeheereenheid Midden-Ooststellingwerf, de Cuynder in Donkerbroek, obs Buttinga in Oosterwolde en Dorpsbossen Appelscha. Deze initiatieven zetten zich in voor verbetering van de biodiversiteit.