Extra nieuwsbrief januari 2020

De initiatieven voor biodiversiteit, vogels en insecten stapelen zich in hoog tempo op. Ooststellingwerf met zijn veelheid aan natuur en open landbouw doet daar volop aan mee. De Gagelvenne is aangesloten bij het initiatief van de WBE Elsloo en Cruydthoeck. Het inzaaien met kruidenrijke randen, genaamd Stepping Stones stond erg in de belangstelling. Van het één komt het ander en zo is de samenwerking tussen imkervereniging Ooststellingwerf, gemeente, Wyger Veenje en Trea die een enorme uitbreiding geeft aan het inzaaien van stroken. Gagelvenne ondersteund dit van harte en heeft de financiële mogelijkheden, via de Rabobank, gekregen om het initiatief uit te breiden.

Insectenhotels
In oktober heeft de Gagelvenne een gift ontvangen voor het plaatsen van insectenhotels bij de Stepping Stones van Gagelvenne/WBE/Cruydthoeck en de bloemenranden van #bijenproject/imkervereniging. Voor diegene de belangstelling heeft voor een insectenhotel kan zich opgeven bij Trea Doornenbal: bijenprojecteerstewijk@gmail.com Natuurlijk zijn er een beperkt aantal insectenhotels en kan niet iedereen worden voorzien. Opgeven kan tot 1 februari.

Huiszwaluw
De huiszwaluw is te herkennen aan zijn blauwzwarte en witte verenkleed en leven van insecten die ze vangen tijdens hun vlucht. Misschien heeft u de komvormige nestjes onder de overstekken van huizen wel eens zien zitten. Deze nestjes worden gebouwd van klei, leem en zand. Vaak worden deze nesten verwijderd omdat mensen het irritant vinden dat ze vanuit hun nest hun uitwerpselen laten vallen en ze de ramen van hun woning bevuilen. Hiermee verdwijnt de huiszwaluw uit ons land.
Om de huiszwaluw een kans te bieden ben ik op zoek naar iemand die zich op vrijwillige basis zich wil inzetten voor de huiszwaluw in de gemeente Ooststellingwerf. Er zijn in Ooststellingwerf nog wel locaties waar de huiszwaluw broedt, vanuit deze locaties willen we proberen de nestelmogelijkheden van de huiszwaluw uit te breiden. Voor het aanmelden of meer informatie kunt u zich aanmelden bij Trea Doornenbal: bijenprojecteerstewijk@gmail.com