Gagelvenne zet zich in voor biodivers landschap

Al 22 jaar zet Agrarische Natuur- en Milieuvereniging Gagelvenne zich in voor de natuur en het milieu. Meestal in de vorm van cursussen over o.a. kruidenrijk grasland, bodembeheer en biodiversiteit op het boerenerf. Vanwege de Covid-19maatregelen kunnen deze cursussen net als vorig jaar niet doorgaan. Daarom heeft de Gagelvenne het boerenerfavontuur in het leven geroepen om zich toch in te kunnen zetten voor de verbetering van de biodiversiteit. Vorig jaar werden al vogelhuisjes en insectenhotels uitgedeeld.

Afgelopen zaterdag deelde de ANMV 250 meidoornstruiken uit aan hun leden. Ieder lid kreeg drie eenstijlige meidoornstruiken aangeboden om op hun erf te planten ter verbetering van de biodiversiteit. We hebben hiervoor gekozen omdat deze struik enorm waardevol is voor dieren, aldus voorzitter Tjerk Hof. Zoals de naam al zegt bloeit de meidoorn in mei en profiteren de insecten daarvan. In de herfst komen bessen aan de struik wat als voedsel dient voor de vogels. Ook is de struik geschikt als nestelplek voor vogels en schuilplek tegen predatoren.

De struiken werden geplaatst in een overhoekje, tussen een bomenrij, in het hoekje van een weiland, achter een schuur, rond een silo of ergens langs het raster in de insteek van de sloot. De meidoornstruiken werden enthousiast ontvangen en waren de leden blij met dit goede initiatief.

Klik hier voor film “verhaal Jasper Helmantel” van de Cruydt-Hoeck.

Deze actie is ondersteund door de Rabobank door een gift en door De Cruydt-Hoeck in de vorm van een extra meidoorn voor ieder lid.
Daarvoor onze dank.