Agrarische natuur- en milieuvereniging "Gagelvenne" wil in harmonie met de natuur werken aan dierenwelzijn en diergezondheid.

Groene Grond Coöperatie

In 2014 heeft de Gagelvenne het initiatief genomen tot het oprichten van uiteindelijk de Groene Grond Coöperatie (GGC). Aanleiding was het feit dat de boeren in Ooststellingwerf onderdruk stonden (en staan) als gevolg van meerdere regionale en nationale doelstellingen welke impact hebben op de bedrijven. De veehouderij moet meer grondgebonden ondernemen, er wordt druk uitgeoefend om meer grond een natuurbestemming te geven en er worden andere invullingen gecreëerd in het landelijk gebied. Wanneer percelen of een geheel bedrijf in de verkoop komen is het voor een individuele ondernemer vaak moeilijk(er) om grotere oppervlakten ineens aan te kopen. Zo is het idee ontstaan om als we met een paar boeren de handen in één zouden slaan, er wél ontwikkelingsmogelijkheden gecreëerd konden worden. Gewoon door met elkaar grond op te kopen, die onder elkaar te verdelen en een deel daarvan een natuurbestemming te geven. Zo zou het mes aan twee kanten kunnen snijden.

Dit idee sprak de provincie Fryslân en Rabobank Heerenveen- Zuidoost Friesland zo aan dat ze subsidie wilden verstrekken om dit idee verder uit te werken. Hiermee is vervolgens een werkgroep aan de slag gegaan. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van de Groene Grond Coöperatie. 

Oprichting GGC