Bodem APK

Bodem APK

Bodem APK Voor akkerbouwers en veehouders in Fryslân Ben je het eens met de stelling dat de bodem het belangrijkste kapitaal is op en onder je (melkvee- of akkerbouw)bedrijf? Doe dan mee aan Bodem APK! Bodem APK staat voor Analyse, Planvorming en...
Boerenerfavontuur

Boerenerfavontuur

Het boerenerfavontuur   En toen kwam het COVID-19virus ons land binnen, we waren genoodzaakt onze cursussen en workshops stil te leggen. Na een aantal weken radiostilte in het bestuur van onze vereniging begon de vraag te rijzen: maar wat kunnen we wel voor onze...
Extra nieuwsbrief januari 2020

Extra nieuwsbrief januari 2020

Extra nieuwsbrief januari 2020 De initiatieven voor biodiversiteit, vogels en insecten stapelen zich in hoog tempo op. Ooststellingwerf met zijn veelheid aan natuur en open landbouw doet daar volop aan mee. De Gagelvenne is aangesloten bij het initiatief van de WBE...
Nieuwsbrief november 2019

Nieuwsbrief november 2019

Nieuwsbrief december 2019 Van het bestuur: Voorwoord Aan het begin van dit jaar hebben we in de nieuwsbrief gemeld, voor welke opgaven we als sector komen te staan en wat we in ons gebied oppakken om er in onze eigen bedrijfsvoering mee aan de slag te gaan. Door het...
Nieuwsbrief juli 2019

Nieuwsbrief juli 2019

Nieuwsbrief juli 2019 Van het bestuur: Voorwoord De eerste sneden zitten in de bult, maar de droogte slaat alweer toe. Gelukkig voor de ingezaaide bloemenmengsels, was de droogte niet zo destructief als vorig jaar. Overal verschijnen bloemrijke randen. Er zijn naast...