Het boerenerfavontuur

 

En toen kwam het COVID-19virus ons land binnen, we waren genoodzaakt onze cursussen en workshops stil te leggen. Na een aantal weken radiostilte in het bestuur van onze vereniging begon de vraag te rijzen: maar wat kunnen we wel voor onze leden betekenen.

Tijdens mijn cursus Natuurboeren niveau 3 ging ik op zoek naar planten en dieren op ons eigen erf, wat leeft er en wat is hun leefomgeving. Graag wil ik jullie meenemen in mijn boerenerfavontuur. Natuurlijk zal het ene onderwerp wat beter toepasbaar zijn als het andere. Mijn conclusie is dat we meer natuurwaarden hebben op ons boerenerf dan we zelf doorhebben en dat we soms met kleine aanpassingen de biodiversiteit kunnen behouden/verbeteren.

DE HUISMUS

Op bijna ieder boerenerf is wel een familie huismus te vinden. Ze eten zaden en insecten die te vinden zijn op ons erf. In januari zoekt het mannetje een aantal nestplekken vlak bij elkaar en richt deze in met droog gras. Het vrouwtje kiest uiteindelijk de broedplek en samen bouwen ze het nestje af en worden er 1-9 eieren gelegd. Na 12 dagen broeden komen de eieren uit. Helaas staat de huismus op de Rode Lijst van broedvogels. Allerlei redenen zijn hier de oorzaak van, bv predatie, te weinig voedsel en nestgelegenheid. We mogen dus best trots op ons zijn dat deze vogeltjes op onze erven zijn, dus laat vooral wat graan slingeren als voedselaanbod. Heggen als nestelplaats zijn ze gek op en ook een nestkast voor het broeden kan een uitkomst zijn.

In samenwerking met het Coöperatiefonds van de Rabobank en de Welkoop Oosterwolde zijn nestkasten beschikbaar gesteld als extraatje voor de huismus. Mocht de huismus voldoende nest- en voedselgelegenheid hebben dan kan dit nestkastje ook gebruikt worden voor de mezen, bonte vliegenvangers of boomklevers.

Plaatsing nestkast: Het liefst de vliegopening richting Noordoosten en zorg voor een veilige vrije aanvliegroute, geen takken voor de opening, en het liefst op 2 a 3 meter hoogte. Meerdere kasten kunnen voor mussen gerust bij elkaar geplaatst worden, het zijn koloniebroeders. Het beste is om in september/oktober de nestkast even schoon te maken. Succes.

DE BIJ

ander diertje wat veel op boerenerven voorkomt zijn bijen. In Nederland kennen we ca 360 soorten bijen. Wist je dat 250 soorten hun nest in de grond maken? Iedere boer heeft wel ergens een bult zand, bv bij de kuilbulten, liggen. Dit zijn ideale plekken voor bijen om een nest te maken. Deze pluimvoetbij leeft aan de zijkant van een van onze kuilbulten en als voedselbron gebruikt hij de Cichorei die ik daar heb gezaaid. Zo zie je maar weer hoe waardevol ons boerenerf is. Andere plekken waar bijen hun nest bouwen zijn afrasteringspalen, schuren of stallen. De metselbijen mogen ook graag in bijenhotels nestelen.

Eveneens heeft het Coöperatiefonds van de Rabobank bijenhotels beschikbaar gesteld om op ons boerenerf te plaatsen.

En voor de enthousiastelingen is het palletbijenhotel van ons lid, Wilfred Brouwer, wel een idee.

Plaatsing insectenhotel: De voorkant kan het beste geplaatst worden richting het zuidoosten en de hoogte op ongeveer 120 cm. Het liefst in de buurt waar veel bloemen staan.

 

Met het boerenerfavontuur willen we ideeën met elkaar uitwisselen over de verbetering van de biodiversiteit op het boerenerf. We komen binnenkort de nestkasten en insectenhotels langs brengen. Heeft u een idee of tip om de biodiversiteit te verbeteren stuur dan een email naar: info@gagelvenne.nl.  Wilt u het vogelhuisje en insectenhotel liever niet ontvangen stuur dan eveneens een email naar bovenstaand emailadres.

 

PS: Voor de cursus “Meer biodiversiteit op de boerderij” zijn nog een paar plekken vrij. Deze cursus begint in het voorjaar van 2021.